W sezonie oferujemy do sprzedaży:

Jaja wylęgowe:
- W okresie do drugiej dekady marca do pierwszej dekady lipca co 8 dni partie jaj w ilości 2 000 - 40 000 szt.

Pisklęta:
- Od drugiej dekady kwietnia do trzeciej dekady maja co 8 dni w partiach
15 000 - 18 000 tys. szt.

Bażanty 6 tygodniowe:
- Od pierwszej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia w partiach od 2 000 tys. szt.
do 14 000 tys. szt.

Bażanty 22 tygodniowe:
- Od pierwszej dekady września do drugiej dekady grudnia w partiach od 2 000 tys. szt. do 6 000 tys. szt.

Organizujemy również polowania na bażanty - zbiorowe i indywidualne.

oferta oferta oferta oferta oferta oferta oferta oferta oferta