Bażantarnia gwarantuje wysoką jakość swoich produktów pod względem zdrowotnym, przydatnością do dalszego chowu oraz do polowań i introdukcji.

Ferma jest pod stałym nadzorem Państwowego lekarza weterynarii. Co dwa miesiące stado badane jest na obecność wirusa ptasiej grypy oraz na obecność salmonelli. Wykonywane są wszystkie niezbędne badania wynikające z zaleceń lekarza lub odbiorców.


jakość jakość jakość jakość jakość jakość