Maniszewo garanter bedste kvalitet på sine produkter, med særlig henblik på sundhed, og egnethed til videreavl med jagt eller populationforbedring for øje.

Farmen er under løbende kontrol af Kredsdyrlægens Kontor. Hver 2. måned undersøges vort materiale for fugleinfluenza såvel som salmonella.

Efter kunders ønske fremlægges resultater af disse prøver, såvel som nødvendige prøver samt veterinærerklæringer følger den enkelte flok.


kvalitet kvalitet kvalitet kvalitet kvalitet kvalitet